Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kết quả của quá trình đường phân tạo ra bao nhiêu ATP? Quá trình hô hấp tế bào của tế bào nhân chuẩn diễn ra chủ yếu ở Dạng năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh ra công là Cho phương trình sau: 1 Axit piruvic (A?) + CO2 + NADH (A?) của phương trình trên là: Năng lượng mặt trời là một dạng Cho sơ đồ phản ứng sau: Chất A Chất B Chất C Chất P (Sản phẩm) Mũi tên ngược đi từ chất P (Sản phẩm) đến Enzim 1 có ý nghĩa gì? Hợp chất trung gian (enzim - cơ chất) sẽ phân hủy cho sản phẩm của phản ứng và giải phóng Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của enzim thì nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ mà ở đó Tế bào thận của người sử dụng tới 80% ...... sản sinh ra để vận chuyển các chất qua màng trong quá trình lọc máu tạo ra nước tiểu. Điền vào chỗ trống (.....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Enzim prôtêaza có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.345
Thành viên mới nhất 1930848720539151
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn