Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thế năng là Enzim có tên gọi ở phần đuôi là Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của enzim lên các phản ứng là Hô hấp ở tế bào nhân chuẩn xảy ra ở Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi là Đường phân của hô hấp tế bào xảy ra ở Phần lớn tất cả các phản ứng thu nhiệt trong tế bào đều cần một năng lượng hoạt hoá Cho phương trình phản ứng sau: Đường Glucôzơ + (A?) (A?) của phương trình trên là Khi enzim có nhiệt độ trên tối ưu, các liên kết hiđrô giữ cho cấu hình ổn định của enzim bị phá hủy sẽ dẫn đến Cho phương trình sau: (A?) Glixêrin + axit béo. (A?) của phương trình trên là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.789
Thành viên mới nhất 390206121490646
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn