Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hóa tổng hợp là Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là Hô hấp tế bào xảy ra gồm mấy giai đoạn? Con đường phổ biến nhất cố định CO2 ở thực vật là Vai trò của enzim là Loại bazơ nitric có trong phân tử ATP là Nhóm vi khuẩn nào đã ôxi hoá HNO2 thành HNO3 để lấy 7% năng lượng sinh ra tổng hợp glucôzơ từ CO2 theo 2 phản ứng sau? 2HNO2 + O2  2HNO3 + 38 kcal CO2 + 4H + (7%.158) kcal  C6H12O6 + H2O Giai đoạn nào sau đây của quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở màng trong của ti thể? Sản phẩm tạo ra khi kết thúc quá trình đường phân của 1 phân tử glucôzơ là Enzim hoạt động trong môi trường axit là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.806
Thành viên mới nhất ha-vy
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn