Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Prôtêin trước khi vào hô hấp chúng bị thuỷ phân thành các axit amin đưa vào chu trình Crep. Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải axit amin là Vì sao tế bào cơ co liên tục sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co được nữa? Các sản phẩm của pha tối trong quang hợp là Đối với cây ở vùng nhiệt đới (lúa, bạch đàn, kê, vừng...) quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ năng lượng của ánh sáng được gọi là Nguyên liệu của pha sáng trong quang hợp là Trong thực vật và tảo có 3 loại sắc tố quang hợp là Các chất tham gia vào pha tối của quang hợp là Năng lượng chủ yếu của tế bào ở dạng Qua quang hợp tạo tinh bột, cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.243
Thành viên mới nhất dang-khoa
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn