Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoạt động nào sau đây là của enzim? Hoạt động sau đây không xảy ra trong pha sáng của quang hợp là Giai đoạn cuối cùng của hô hấp tế bào tạo ra sản phẩm nào sau đây? Số lượng ATP được tạo ra từ chuỗi hô hấp là Enzim là Hoạt động của nhóm vi khuẩn nào đã góp phần làm sạch môi trường nước? Nồng độ CO2 thống nhất bảo đảm cho cây bắt đầu quang hợp là Pha sáng của quang hợp diễn ra ở Những tế bào đang sinh trưởng mạnh hoặc những tế bào tiết ra nhiều prôtêin có thể tiêu tốn tới 75% ....... mà tế bào tạo ra. Điền vào chỗ trống (.....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Ý nghĩa của chu trình Crep là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn