Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân? Trong chu trình Crep, chất nào kết hợp với ôxalôaxêtat để tạo axit xitric (6C)? Chuỗi hô hấp của hô hấp tế bào xảy ra ở Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp? Cơ chất là Trong quang hợp, khí ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây? ATP được tạo ra từ chu trình Crep là Loại sắc tố rất quan trọng mà cơ thể thực vật nào cũng có là Cường độ quang hợp đạt cực đại khi lượng CO2 ở mức độ no là Fructôzơ 1, 6 - điphotphat bị cắt mạch cacbon thành 2 phân tử

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.687
Thành viên mới nhất mon-tu
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn