Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Cấu trúc của tế bào
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lizôxôm có 1 lớp màng bao bọc chứa nhiều ....... làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào. Điền vào chỗ trống (.......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Hạt nhỏ của ribôxôm ở tế bào nhân chuẩn gồm Thành phần hoá học chủ yếu cấu tạo nên thành tế bào thực vật là Tất cả các loại tế bào đều được cấu tạo 3 thành phần là Chức năng của lục lạp là Thành phần tạo nên bộ thoi vô sắc của tế bào nhân chuẩn là Trong tế bào nhân thực, ti thể có thể tìm thấy ở dạng nào sau đây? Con đường di chuyển của một phân tử prôtêin bắt đầu từ màng nhân đến màng sinh chất như sau: Hoạt động dưới đây không phải chức năng của lizôxôm là Cấu trúc nằm trong nhân của tế bào có khả năng nhuộm màu bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm được gọi là Chức năng của ti thể và lục lạp giống nhau ở chỗ? Sắc tố diệp lục có chứa nhiều trong cấu trúc nào sau đây? Mỗi loại prôtêin đồng thời vận chuyển chủ động cùng một lúc hai chất ngược chiều qua màng tế bào được gọi là Chất nhiễm sắc khi co xoắn lại hình thành cấu trúc nào sau đây? Hai tiểu đơn vị liên kết lai với nhau thành 1 ribôxôm hoàn chỉnh khi Thành phần chủ yếu của thành tế bào thực vật là chất Mỗi trung tử được cấu tạo từ Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng tế bào được gọi là Điều không đúng khi nói về ribôxôm là Bào quan hình thành nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào của tế bào động vật là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.806
Thành viên mới nhất ha-vy
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn