Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Cấu trúc của tế bào
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tế bào nào sau đây trung thể không có trung tử? Trong tế bào thực vật chứa bao nhiêu thể Gôngi? Bên trong lục lạp, các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là Thành phần hoá học nào là dấu hiệu nhận biết đặc hiệu để các tế bào nhận biết nhau? Thành phần hoá học chủ yếu của nhân trong tế bào nhân chuẩn là Cho các cụm từ tương ứng với các số sau: 1- Nhân tế bào. 2- Mạng lưới nội chất. 3- Bộ máy Gôngi. 4- Ti thể. 5- Lizôxôm. 6- Lục lạp. 7- Không bào. Hãy cho biết bộ phận nào có cấu trúc màng đơn? Ống rỗng, hình trụ dài có đường kính khoảng 25 nm chứa hai loại prôtêin và tubulin là đặc điểm của Điều sau đây đúng khi nói về không bào là Màng sinh chất có các prôtêin thụ thể sẽ thực hiện chức năng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.030
Thành viên mới nhất 637303916609759
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn