Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Cấu trúc của tế bào
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhân con bị phân huỷ và mất đi khi Trên bề mặt của màng tilacoit có chứa Kích thước của ribôxôm là Loại bào quan có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là Lỗ nhỏ trên màng nhân của tế bào nhân chuẩn có đường kính Lớp nào của màng sinh chất có tính thấm chọn lọc chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (không phân cực) đi qua? Thành tố bền nhất của khung tế bào nhân chuẩn là Điếm giống nhau giữa lục lạp và ti thể là Cấu trúc của lưới nội chất là Màng sinh chất ở tế bào động vật còn có thêm nhiều phân tử ...... có tác dụng tăng cường sự ổn định của màng. Điền vào chỗ trống (.......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.695
Thành viên mới nhất 110208298333750527525
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn