Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Cấu trúc của tế bào
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu cho tế bào vào 1 dung dịch có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ dịch bào thì tế bào sẽ Chức năng của lưới nội chất hạt là Tế bào còn non có nhiều không bào nhỏ, khi tế bào trưởng thành không bào sẽ như thế nào? Các túi chứa các chất kết hợp với màng sinh chất để đẩy các chất chứa ra ngoài tế bào được gọi là Ti thể không tìm thấy ở Ti thể chứa nhiều prôtêin và lipit, ngoài ra trong chất nền còn chứa Mỗi loại prôtêin đồng thời vận chuyển chủ động cùng một lúc hai chất cùng chiều qua màng tế bào được gọi là Tế bào vi khuẩn không có ti thể vậy chúng tạo ra năng lượng như thế nào? Thành phần hóa học chính của màng sinh chất là Tế bào nào sau đây có nhiều enzim ở mạng lưới nội chất trơn làm nhiệm vụ chuyển hoá đường?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.273
Thành viên mới nhất 2032811443652899
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn