Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Cấu trúc của tế bào
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng 2 cách.  - Khuếch tán không mang tính chọn lọc qua .....(1)..... - Khuếch tán qua .....(2)..... mang tính chọn lọc trên màng tế bào. Điền vào chỗ trống (.....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Prôtêin vận chuyển glucôzơ đồng thời vận chuyển chủ động natri cùng một lúc qua màng tế bào được gọi là Chất nền ngoại bào ở tế bào người và tế bào động vật có tác dụng Lỗ nhân trên màng nhân của tế bào nhân chuẩn được cấu tạo và che kín bởi Nhân con được hình thành khi nào? Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào động vật? Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế Sự vận chuyển các chất dưới dạng dịch lỏng đưa vào bên trong tế bào nhờ màng tế bào lõm xuống, sâu dần thành túi và tách thành không bào chứa chất lấy vào, được gọi là Sự vận chuyển các chất dưới dạng chất rắn đưa vào bên trong tế bào nhờ màng tế bào lõm xuống, sâu dần thành túi và tách thành không bào chứa chất lấy vào, được gọi là Chức năng của ribôxôm trong tế bào nhân chuẩn là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.099
Thành viên mới nhất 581997142173599
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn