Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Thành phần hóa học của tế bào
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN là Đơn phân của prôtêin là Phân tử ARN nào có đến 70% - 80% số liên kết hiđrô so với đơn phân? Stêrôit có một số dạng quan trọng như Các loại đường đơn nào sau đây là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào? Bốn loại đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là Cấu trúc bậc 2 là cấu hình của mạch polipeptit trong không gian được giữ vững nhờ liên kết Hai loại đường đơn quan trọng cấu tạo nên axit nuclêôtit là Chiều  mạch của bổ sung ADN từ Đường lactôzơ có nhiều trong Đường đa có vai trò là nguồn năng lượng dự trữ ngắn hạn ở thực vật là Những chất khi tan vào nước tạo thành dung môi dẫn điện do phân li thành các ion, được gọi là Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi Chiều cao của một vòng xoắn ADN là Keratin cấu tạo nên lông, tóc, móng... Đây là loại Điều hòa sự trao đổi chất của tế bào và cơ thể nhờ Khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi polipeptit khác nhau phối hợp với nhau sẽ tạo nên cấu trúc Phân tử ARN nào có liên kết hiđrô? Đặc điểm của phân tử prôtêin bậc 1 là Chức năng chính của lipit là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.247
Thành viên mới nhất 771752853020936
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP