Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Thành phần hóa học của tế bào
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các nguyên tố hoá học C, H, O, N cấu tạo nên cơ thể sống chiếm tỉ lệ khoảng Nguyên tố đa lượng là những nguyên tố có lượng chứa Prôtêin khi tan trong nước sẽ Sợi colagen (cấu tạo nên các mô liên kết), tơ nhện (cấu tạo lên mạng nhện) là loại Các lipit phức tạp như Prôtêin tham gia trong thành phần của enzim có chức năng Axit nuclêic bao gồm những loại phân tử nào sau đây? Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là Insulin điều chỉnh hàm lượng glucôzơ trong máu là loại Fe chiếm tỉ lệ nhỏ hơn so với khối lượng cơ thể người, nhưng là thành phần quan trọng của

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.520
Thành viên mới nhất ngoc-quang
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn