Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Thành phần hóa học của tế bào
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố Fe là thành phần quan trọng của chất nào sau đây? Đường đa như: tinh bột, glicôgen, xenlulôzơ đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là Cacbonhiđrat được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học nào sau đây? Thuật ngữ nào sau đây bao gồm các thuật ngữ còn lại? Các thành phần cấu tạo của mỗi nuclêôtit là Công thức cấu tạo của axit amin xistêin: Gốc R của công thức trên là Đường glucôzơ liên kết với đường galactôzơ tạo thành đường Các lipit đơn giản như Nước có thể hút các ion và các chất phân cực khác nhờ đặc tính Phân tử ARN dễ bị phân hủy nhất trong tế bào là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.336
Thành viên mới nhất Nchinh2609
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn