Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Giới thiệu chung về thế giới sống
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giới thực vật có nguồn gốc từ ...... nguyên thủy và tiến hoá theo hướng xâm chiếm các sinh cảnh ở cạn. Điền vào chỗ trống (.....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Nguồn gốc phát sinh của các ngành thực vật là Trong các ngành thực vật, ngành có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất là Sinh vật nào sau đây có lối sống kí sinh bắt buộc? Nhiều bộ thân thuộc tập hợp thành một Cây đậu xanh thuộc ngành nào của giới Thực vật? Đặc điểm không phải của tảo là Hai ngành thực vật nào sau đây có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất? Thực vật nguyên sinh trong giới Nguyên sinh như Nấm được cấu tạo đa bào hình sợi, sinh sản vô tính và hữu tính... thuộc dạng nấm gì của giới Nấm?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.566
Thành viên mới nhất hoang-stato
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn