Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 210.266
Thành viên mới nhất ngoc-nhung
Thành viên VIP mới nhất William98VIP