Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi nuôi không liên tục quần thể vi khuẩn, vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng xảy ra ở pha nào? Vi sinh vật có khả nặng sinh trưởng chỉ khi nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ ôxi trong khí quyển. Đây là loại vi sinh vật Vi khuẩn lam có khả năng sử dụng N2 từ Vi sinh vật sau đây trong hoạt động sống của nó tiết ra axit làm giảm độ pH của môi trường là Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc để số tế bào của quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi được gọi là Khi nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn, chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, các chất độc bắt đầu tích lũy xảy ra ở pha nào? Vi khuẩn sinh mêtan là loại vi khuẩn Vì sao vi khuẩn ưa mặn sống được ở biển có nồng độ muối cao khoảng 3,5% hoặc ở hồ muối có nồng độ muối trên 15%? Đa số vi khuẩn và động vật nguyên sinh là nhóm ưa trung tính ngừng sinh trưởng ở pH Xạ khuẩn có hình thức sinh sản chủ yếu nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn