Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 10
Phân bào
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một tế bào sinh dục chín của 1 loài sinh vật giảm phân bình thường. Xét 2 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBb. Kí hiệu của 2 cặp NST tương đồng này tại thời điểm kì cuối lần phân bào 1 của giảm phân là Trong kì trung gian của chu kì tế bào, tế bào thần kinh (nơron) sau khi trải qua pha G sẽ Sau cuối kì I, các tế bào con sẽ trải qua Ở người bộ NST 2n = 46, 1 tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân. Ở kì sau I, tế bào có bao nhiêu NST kép? Ở người bộ NST 2n = 46, 1 tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân. Ở kì giữa I, tế bào có bao nhiêu tâm động? Một tế bào sinh dục chín của 1 loài sinh vật giảm phân bình thường. Xét 2 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBb. Kí hiệu của 2 cặp NST tương đồng này tại thời điểm kì đầu lần phân bào 1 của giảm phân là Ở người, một tế bào trong cơ quan nào đó không phân chia theo cơ chế điều hoà phân bào trong chu kì tế bào mà tự phân chia liên tục không ngừng sẽ dẫn đến Ở người bộ NST 2n = 46, 1 tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân. Ở kì giữa II, tế bào có bao nhiêu tâm động? Có 1 tế bào sinh dưỡng nguyên phân ba lần liên tiếp thì số tế bào con là Khi x tế bào mẹ có bộ NST 2n nguyên phân k lần thì tổng số NST đơn mới hoàn toàn do môi trường nội bào cung cấp có công thức

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.753
Thành viên mới nhất 171175086903134
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn