Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoạt động của nhóm vi khuẩn nào đã góp phần tạo ra mỏ sắt? Một phân tử axêtyl côenzim A đi vào chu trình Crep sẽ tạo ra Số phân tử ATP thu được khi ôxi hoá hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ trong hô hấp tế bào ở sinh vật nhân sơ là Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là Cấu hình không gian đặc biệt của enzim sẽ ...... với cấu hình không gian của cơ chất. Điền vào chỗ trống (.....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Quá trình oxi hóa axit piruvic trong hô hấp tế bào xảy ra ở Axit béo bị ôxi hoá tạo ra axêtyl CoA rồi đi vào chu trình Crep tạo ra sản phẩm là Các enzim thường có tác dụng phối hợp, sản phẩm của phản ứng enzim trước là ...... cho phản ứng enzim sau. Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Dòng năng lượng của thế giới sống được bắt đầu từ ...... tới cây xanh và qua chuỗi, lưới thức ăn đi vào hệ sinh thái. Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên là một khẳng định đúng? Năng lượng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.842
Thành viên mới nhất kimluyen8
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn