Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 10
Thành phần hóa học của tế bào
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Prôtêin thực hiện chức năng của nó ở những bậc nào sau đây? Bậc cấu trúc nào của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ? Phân tử nước có tính phân cực do Nước có nhiệt dung đặc trưng cao nên có vai trò Lipit là nhóm chất hữu cơ có đặc tính Để tạo nên các bộ khung cacbon của các phân tử và đại phân tử hữu cơ khác nhau, một nguyên tử cacbon cùng một lúc có thể có Axit amin được cấu tạo từ các nguyên tố chính là Các nuclêôtit của ADN có thành phần khác nhau là Cấu trúc bậc 2 của prôtêin có dạng Cấu trúc bậc 3 của phân tử prôtêin được hình thành là do

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.131
Thành viên mới nhất le-huu-do
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn