Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 10
Giới thiệu chung về thế giới sống
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sự phân chia sinh vật trong tự nhiên thành hai giới: giới động vật và giới thực vật là của Có mấy ngành động vật thuộc nhóm động vật không xương sống? Nấm men, nấm sợi thuộc giới nào? Cấp tổ chức cơ bản của hệ sống là Thực vật hạt kín là thực vật Trong các sinh vật sau đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại? Người thuộc loài sapiens, thuộc chi Homo. Tên khoa học của người là Động vật nguyên sinh trong giới Nguyên sinh như Cây địa tiền thuộc ngành nào của giới Thực vật? Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hóa cao nhất so với các ngành còn lại?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.833
Thành viên mới nhất 1860771017557183
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP