Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 10
Giới thiệu chung về thế giới sống
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cơ thể người gồm những cấp tổ chức của hệ sống nào? Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại? Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật? Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên ...(1)... Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên...(2)... Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho các câu trên là các phát biểu đúng? Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành hạt trần? Sinh vật sau đây dinh dưỡng tự dưỡng theo hình thức quang hợp là Cây dương xỉ thuộc ngành nào của giới Thực vật? Địa y (cộng sinh giữa nấm và tảo hoặc vi khuẩn lam) thuộc giới nào? Nhiều ngành thân thuộc tập hợp thành một

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.970
Thành viên mới nhất HyNguyen123
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn