Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Cấu tạo: 1) Khái niệm: - Là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ và có cấu tạo rất đơn giản. 2) Cấu tạo: - Lõi là axit nuclêic( ADN hoặc  ARN) là hệ gen của virút. - Vỏ là prôtêin( Capsit) được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin là capsôme. - 1 số virút còn có thêm lớp vỏ ngoài( lipit kép và prôtêin). Trên bề mặt vỏ ngoài có gai glicôprôtêin. Virút không vỏ là virút trần 3) Đặc điểm sống: - Sống ký sinh nội bào bắt buộc và chỉ nhân lên được trong tế bào sống. II. Hình thái: 1) Cấu trúc xoắn: - Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic → Hình que, sợi( virút gây bệnh dại, virút khảm thuốc lá…) →Chình cầu( virút cúm, virút sởi…).  2) Cấu trúc khối: - Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều( virút bại liệt).  3) Cấu trúc hỗn hợp: - Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic, đuôi có cấu trúc xoắn (Phagơ hay gọi là thể thực khuẩn) Bảng so sánh virut và vi khuẩn Tính chất Virút Vi khuẩn Có cấu tạo tế bào Không Có Chỉ chứa ADN hoặc  ARN Có Không Chứa cả ADN và  ARN Không Có Chứa ribôxôm Không Có Sinh sản độc lập Không Có

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.576
Thành viên mới nhất kittycat
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP