Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Khái niệm sinh trưởng 1) Khái niệm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật - Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể. 2) Thời gian thế hệ (g) - Thời gian thế hệ là thời gian tính từ khi 1 tế bào sinh ra đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi. - Công thức tính thời gian thế hệ:   g = t/n Với:   t: thời gian         n: số lần phân chia trong thời gian t 3) Công thức tính số lượng tế bào - Sau n lần phân chia từ N0 tế bào ban đầu trong thời gian t:                    Nt = N0 x 2n Với: Nt: số tế bào sau n lần phân chia trong thời gian t N0: số tế bào ban đầu n: số lần phân chia II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn 1) Nuôi cấy không liên tục - Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hoá trong quá trình nuôi cấy. - Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo 4 pha: Pha tiềm phát, pha luỹ thừa, pha cân bằng và pha suy vong. a. Pha tiềm phát (pha lag) - Vi khuẩn thích nghi với môi trường, hình thành các enzim cảm ứng. - Số lượng cá thể tế bào chưa tăng. b. Pha luỹ thừa - Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, tốc độ sinh trưởng cực đại. - Số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân. c. Pha cân bằng - Số lượng cá thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào sinh ra tương đương với số tế bào chết đi). d. Pha suy vong - Chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt, chất độc hại tích luỹ ngày càng nhiều. - Số cá thể (tế bào) trong quần thể  giảm dần. 2) Nuôi cấy liên tục - Là môi trường nuôi cấy được bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng và loại bỏ không ngừng các chất thải trong quá trình nuôi cấy. - Ứng dụng: được ứng dụng trong sản xuất sinh khối để thu nhận prôtêin đơn bào, các chất có hoạt tính sinh học như các enzyme, chất kháng sinh, các hoocmon,...  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn