Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Khái niệm sinh trưởng: 1) Khái niệm: - Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng cá thể trong quần thể ( vi sinh vật là cơ thể đơn bào) 2) Đặc điểm: - Thời gian sinh sản rất ngắn. Thời gian để số lượng cá thể tăng gấp 2 là thời gian thế hệ( g),Trong điều kiện thích hợp g=hằng số. II.Sự sinh trưởng của quần thể VK: 1) Nuôi cấy không liên tục: - Là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi sản phẩm chuyển hoá vật chất. a. Pha tiềm phát:( pha lag) - Vi khuẩn thích nghi với môi trường hình thành các enzim cảm ứng. - Số lượng cá thể tế bào chưa tăng. b. Pha luỹ thừa: - Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi. Sau 1 thì gian thế hệ số lượng cá thể tăng gấp 2 ( g=hằng số). c. Pha cân bằng: - Số lượng cá thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian d. Pha suy vong: - Số cá thể( tế bào)trong quần thể  giảm dần 2) Muôi cấy liên tục: - Bổ sung các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra dịch nuôi cấy tương đương.

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 130.967
Thành viên mới nhất Nam_Thu