Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Khái niệm sinh trưởng: 1) Khái niệm: - Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng cá thể trong quần thể ( vi sinh vật là cơ thể đơn bào) 2) Đặc điểm: - Thời gian sinh sản rất ngắn. Thời gian để số lượng cá thể tăng gấp 2 là thời gian thế hệ( g),Trong điều kiện thích hợp g=hằng số. II.Sự sinh trưởng của quần thể VK: 1) Nuôi cấy không liên tục: - Là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi sản phẩm chuyển hoá vật chất. a. Pha tiềm phát:( pha lag) - Vi khuẩn thích nghi với môi trường hình thành các enzim cảm ứng. - Số lượng cá thể tế bào chưa tăng. b. Pha luỹ thừa: - Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi. Sau 1 thì gian thế hệ số lượng cá thể tăng gấp 2 ( g=hằng số). c. Pha cân bằng: - Số lượng cá thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian d. Pha suy vong: - Số cá thể( tế bào)trong quần thể  giảm dần 2) Muôi cấy liên tục: - Bổ sung các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra dịch nuôi cấy tương đương.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 120.303
Thành viên mới nhất hung-tran