Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Khái niệm vi sinh vật 1) Khái niệm - Là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi. 2) Đặc điểm - Cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào. - Hấp thụ và chuyển hoá chất dinh dưỡng nhanh. - Sinh trưởng và sinh sản nhanh. - Phân bố rộng. II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng 1) Các loại môi trường cơ bản - Có ba loại môi trường cơ bản: + Môi trường tự nhiên: gồm các chất tự nhiên. + Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành phần hoá học và số lượng. + Môi trường bán tổng hợp: gồm các chất tự nhiên và các chất hoá học. - Các loại môi trường này có thể ở dạng đặc hoặc dạng lỏng. 2) Các kiểu dinh dưỡng - Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon chia làm 4 loại: + Quang tự dưỡng: vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng và nguồn cacbon là CO2. + Hóa tự dưỡng: vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là chất vô cơ và nguồn cacbon là CO2. + Quang dị dưỡng: vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng và nguồn cacbon là chất hữu cơ. + Hóa dị dưỡng: vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là chất hữu cơ và nguồn cacbon là chất hữu cơ.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.751
Thành viên mới nhất 610171056020973
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn