Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ: 1) Cấu tạo: - Chưa có nhân hoàn chỉnh (nhân chưa có màng nhân bao bọc)® Nhân sơ. - Tế bào chất chưa có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc. 2) Kích thước: - Khoảng 1- 5mm, bằng khoảng 1/10 tế bào nhân thực. - Kích thước nhỏ giúp trao đổi chất với môi trường sống nhanh® sinh trưởng, sinh sản nhanh( thời gian sinh sản ngắn). II. Cấu tạo tế bào nhân sơ: 1) Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi: - Thành tế bào(peptiđôglican=cacbohyđrat và prôtêin) quy định hình dạng tế bào. - Dựa vào cấu trúc và thành phần hoá học của thành tế bào vi khuẩn chia làm 2 loại là vi khuẩn Gram dương(G+) và Gram âm(G-). - Một số loại vi khuẩn còn có thêm 1 lớp vỏ nhày(vi khuẩn gây bệnh ở người). - Màng sinh chất gồm 2 lớp phôtpholipit và prôtêin. - Một số có thêm roi( tiên mao) để di chuyển, lông( nhung mao) để bám vào vật chủ. 2) Tế bào chất: - Gồm bào tương, ribôxôm và hạt dự trữ. 3) Vùng nhân: - Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng. - 1 số vi khuẩn có thêm phân tử ADN nhỏ dạng vòng là plasmit.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 128.247
Thành viên mới nhất le-dieu