Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Các nguyên tố hoá học - Tế bào được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học. - Trong số các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống, các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống. - Người ta chia các nguyên tố hoá học thành 2 nhóm cơ bản, bao gồm: a. Nguyên tố đa lượng - Là các nguyên tố có tỷ lệ > 10 - 4 ( 0,01%) - Ví dụ: C, H, O, N, S, P, K… - Vai trò: + Là thành phần cấu tạo nên tế bào, các hợp chất hữu cơ như: Cacbohidrat, lipit... + Điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào.  b. Các nguyên tố vi lượng - Là các nguyên tố có tỷ lệ < 10 - 4 ( 0,01%) - Ví dụ: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B, Cr… - Vai trò: + Tham gia xây dựng cấu trúc tế bào. + Là thành phần cấu tạo enzim, các hoocmon,... II. Nước và vai trò của nước trong tế bào 1) Cấu trúc và đặc tính lý hoá của nước - Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxy với 2 nguyên tử hyđrô bằng liên kết cộng hoá trị. - Phân tử nước có tính phân cực. - Giữa các phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh điện (do liên kết hyđrô) tạo ra mạng lưới nước. 2) Vai trò của nước đối với tế bào - Là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào. - Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý, sinh hoá của tế bào. - Tham gia điều hoà, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể…  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.283
Thành viên mới nhất 113183986728549879175
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP