Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Các nguyên tố hoá học - Tế bào được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học. - Trong số các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống, các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống. - Người ta chia các nguyên tố hoá học thành 2 nhóm cơ bản, bao gồm: a. Nguyên tố đa lượng - Là các nguyên tố có tỷ lệ > 10 - 4 ( 0,01%) - Ví dụ: C, H, O, N, S, P, K… - Vai trò: + Là thành phần cấu tạo nên tế bào, các hợp chất hữu cơ như: Cacbohidrat, lipit... + Điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào.  b. Các nguyên tố vi lượng - Là các nguyên tố có tỷ lệ < 10 - 4 ( 0,01%) - Ví dụ: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B, Cr… - Vai trò: + Tham gia xây dựng cấu trúc tế bào. + Là thành phần cấu tạo enzim, các hoocmon,... II. Nước và vai trò của nước trong tế bào 1) Cấu trúc và đặc tính lý hoá của nước - Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxy với 2 nguyên tử hyđrô bằng liên kết cộng hoá trị. - Phân tử nước có tính phân cực. - Giữa các phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh điện (do liên kết hyđrô) tạo ra mạng lưới nước. 2) Vai trò của nước đối với tế bào - Là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào. - Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý, sinh hoá của tế bào. - Tham gia điều hoà, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể…  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 147.190
Thành viên mới nhất hung-nguyen
Thành viên VIP mới nhất vuloc99VIP