lịch sử 12
Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Quân Nhật vượt biên giứi Việt - Trung vào miền Bắc Việt Nam khi nào? Phong trào cách mạng trong cả nước dần dần lắng xuống từ khi nào? Xô viết Nghệ - Tĩnh đã làm gì để giữ gìn trậ t tự trị an? Trong thời kì 1936 - 1936, hàng xuất khẩu chủ yếu là Đối với nhân dân lao động, đấu tranh nghị trường của Đảng nhằm mục đích gì? Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập vào thời gian nào? Luận cương chính trị khác với cương lĩnh chính trị đầu tiên ở những điểm nào? Hội nghị BCHTƯ Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là gì? Địa phương giành được chính quyền ngày 28 - 8 - 1945 là Theo đề nghị của ai mà ú y ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tố thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

Thành viên đã làm bài (135)
camly012 Khanhcon Daotrung123 sunshine-nguyen mai-ha an-ngoc macnhatcong anh-moon rachel nduytien20 hung-le HungTony TriHieu minh-cao-tran juliet-nguyen ha49 ha-bang ThoaHoang hatronghieu994 tracnghiem123tvq doletrungnghia0964512058 gamali101 yenola dinh-thang Tuanmu Hhx0410 nguyen-manh-hung maivu2212 amide9x lehung nguyen-viet-duc binhan haiyenmtp haidang123 dongnguyen49 hong-son-nguyen vit-con-xau-xi hynhi VuKhuc cuuratnon hiep-nguyen quan-le congbang-nguyen hienngoc35 le-hung songhost Minh1908 hangphanmdc Tamnguyen821993 thuhuong1980 Minh137 dinhthithu hanhhang21 Phongtran119 yenoanh112 cay-duong-sau hdt ngong97 Huulong268 conganh12 ngoc-choat dinhmailinhxinh thangkool93 leeengkeeeng chu-quang-dao Huongthao1998hp tranghung hongnhung116 thanhtruong anh-thoai anh-duc-dao baitap19811 Tuyencupjd DevilsAn trungpleime thanh-cu-ti-deo vophuongthuy toanngan thanhcuong Vohiep123 FOK dvct1998 quancr huynhcamhien haviethoa hoangduyhai po-do-do vothihuyen Thangchien123 abcdef123 tuan112hell0 duy118 JadelynnAniton nguyen-thanh-do viet-son Whatcanidoseun thihuyen nhudo1999 nguyen-viet anhk54lvt nguyenmytu vuonxanhunguocmo dao-hong-nam tuan-vu-nguyen Thinhtn231 quy-cong nhatdtl Nguyennhan250315 buiquang270395 realthuong canbangmoithu79 ksanhd Bachxautraiilundepgai Uyenthu01 vubeo123 van-an-bui thuy-duong-ngo nguye-n-c-tuye-n minhhieule10a3 dangthilananh5498 nhoxxinggirl ha-trang-nguyen Tungdinhdinh smilegate Ienelse1 Hoang407718 Thanhduong123 bichen doremon-tomap-tuan Anokata ThanhNgocNguyen khue-nguyen cao-nguyen Hungvuong21 baonocnoc

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.087
Thành viên mới nhất duyenmy