lịch sử 12
Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thành phần của Tân Việt cách mạng đảng bao gồm những ai? Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào? Nguyên nhân thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai là gì? Ngay khi thành lập, tổ chức nào đã thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ? Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên do ai thành lập? Ngoài phát hành tiền giấy và cho vay lãi, ngân hàng Đông Dương còn nắm quyền gì? Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yếu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai vào thời gian nào? Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là Hội Phục Việt thành lập vào thời gian nào? Bộ phận hăng hái đâu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc là

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.586
Thành viên mới nhất quynh-nguyen