Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Ban đầu chỉ có bài học đầu tiên được mở.
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ ở bài học trước để mở khóa cho bài học sau. Nhiệm vụ chính số điểm tối thiểu cần đạt được của bài học.
Khi vượt qua bài học cuối cùng, Level sau sẽ tự động mở khóa.
loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 131.180
Thành viên mới nhất trang-uaena