Bài tập lịch sử ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC-NAM SAU NĂM 1975 III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1975-1976) : là nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cách mạng Việt Nam sau 1975. 1. Hoàn thành thống nhất đất nước. * Sau chiến thắng 1975, nguyện vọng của nhân dân cả nước là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Tháng 9-1975, Hội nghị Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. - Hội nghị hiệp thương Bắc - Nam (từ 15 đến 21/11/1975) tại Sài Gòn, nhất trí thống nhất hoàn toàn hai miền trong một Nhà nước chung. * Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (25/4/1976), bầu ra 492 đại biểu. * Quốc hội thống nhất họp ở HN cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976. Ngày 2/7/1976 đã quyết định: - Lấy tên nước: Cộng hòa XHCN Việt Nam; thủ đô là Hà Nội ; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca. - Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định  thành Thành phố HCM. - Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất. - 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam – Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN. - 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. - 20/9/1977 Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc. 2. Ý nghĩa - Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam. - Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ. - Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị,tư tưởng,văn hóa. - Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 153.618
Thành viên mới nhất quoctuan0922
Thành viên VIP mới nhất An79VIP