Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trận đọ sức quyết liệt đầu tiên giữa quân và dân ta với quân viễn chinh Mỹ vào thời gian nào? Phát hiện yếu tố lạc chủ đề. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở các yếu tố sau Bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 -1931 được đánh dấu bằng cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong cả nước nổ ra vào thời gian nào? Chi bộ cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập ở đâu? Nguyên nhân chủ yếu nào trực tiếp gây ra khủng hoảng kinh tế – xã hội trong giai đoạn 1979 – 1989 ở nước ta?  Hỏi đáp án nào sai? Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"? Trong tháng 5 năm 1930, cả nước có bao nhiêu cuộc đấu tranh của công nhân, của nông dân? Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? Trong "Đêm trước Đổi mới" đã diễn ra nhiều cuộc "Phá rào" ngoạn mục đột phá vào cơ chế quản lý cũ. Hỏi cuộc xé rào nào đã đột phá vào cơ chế Nhà nước độc quyền haọt động xuất nhập khẩu? Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?  Phát hiện câu sai.  Bị thất bại trong "chiến tranh đơn phương", đế quốc Mỹ thực hiện những thủ đoạn mới trong "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam.  Ngày 15­10­1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc Chỉ ra câu đúng. Những thuật ngữ "Đổi mới" "Đổi mới tư duy" lần đầu tiên đã được nêu ra trong Đại hội Đảng lần thứ. Phát hiện điểm ghi sai hoặc nhầm lẫn so với quy định của Hiệp định Giơnevơ. Hãy xác định một câu có nội dung sai. Toàn cầu hóa về kinh tế là một xu hướng bắt nguồn từ các nhân tố khách quan sau đây Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào? Phát hiện câu sai. Đảng đề ra những nhiệm vụ cơ bản trong chuyển hướng xây dựng kinh tế trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - ­1945: Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? Phát hiện 1 câu có nội dung đúng. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các văn kiện nào? Chính sách nào sau đây thể hiện chiến lược "chiến tranh đơn phương" của Mỹ – Diệm? Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là: Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất. Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta ở Hà Nội đã diễn ra trong Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào Một sinh viên ghi lại các nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ (khóa VII) nêu ra như sau. Đáp án nào đúng như Hội nghị đã xác định? Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phòng Sài Gòn trước tháng 5­1975?

Thành viên đã làm bài (3)
son-van-tran leduyky2014 baonocnoc
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn