Bài trắc nghiệm số 2
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chỉ thị 100 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng (1­-1981) đưa ra chủ trương nào sau đây: Đối với cách mạng thế giới, thắng lợi của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ đã: Chọn câu đúng. Bước đột phá mới trong quá trình hình thành chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế đã được mở ra từ Trong hội nghị Trung ương đảng lần thứ sáu (1939) Đảng ta đã chủ động thành lập mặt trận với tên gọi là gì? Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào? Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5­1929) là gì? Từ năm 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội? Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn? Trên cơ sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng Tám Vào thời điểm nào Nguyễn ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bản Báo cáo về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Nơi diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 ở đâu? Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào? Chỉ thị "Nhật ­ Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào? Phát hiện câu có nội dung sai. Kết cấu hạ tầng nông thôn gồm Đến tháng 3/1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì? Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở Campuchia vào thời gian nào? Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng? Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam Mục tiêu của Việt Nam quốc dân đảng là gì? Phát hiện câu có nội dung sai. Đảng CSVN là Đảng lãnh đạo duy nhất trong quá trình cách mạng Việt Nam vì.  Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp? Chỉ ra câu đúng. Khẩu hiệu "không có gì quý hơn độc lập tự do" do Hồ Chí Minh nêu ra lần đầu tiên trong. "Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế­ xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc" là đánh giá tổng quát của Đại hội nào? Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu? Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? Những bài học kinh nghiệm lớn được Đại hội VI nêu ra là. Phát hiện bài học không phù hợp. Hãy xác định một nhân tố bị viết sai. Toàn cầu hóa về kinh tế là một xu hướng bắt nguồn từ các nhân tố khách quan sau đây. Sau 12 năm xây dụng, tình hình các khu công nghiệp ở nước ta được đánh giá như sau. Hỏi: Đánh giá nào chứng tỏ việc phát triển các KCN trong những năm qua đã đáp ứng một số mục tiêu kinh tế - xã hội thiết thực ở nước ta:

Thành viên đã làm bài (4)
leduyky2014 Minhtang99 baonocnoc son-van-tran
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.325
Thành viên mới nhất 455972374857984
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn