Bài trắc nghiệm số 1
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8­ - 1945? Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? Hội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 đã cử ra bao nhiêu uỷ viên? Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời khi nào? Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936­1939 Phát hiện câu sai. Những nội dung đổi mới cơ bản về xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ được Đại hội VI chỉ ra là. 3 vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1976 ­ 1980) do đại hội IV thông qua đã đề ra bao nhiêu mục tiêu được xem là cơ bản, vừa là cấp bách? Tính đến năm 2003, các khu công nghiệp khu chế xuất ở nước ta có một số điểm yếu. Hỏi điểm yếu nào liên quan đến khiếm khuyết trong chính sách xã hội của Chính phủ ta: Những người đúng ra thành lập Việt Nam quốc dân đảng là ai? Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giữa thế kỷ thứ XIX nhằm mục đích. Hỏi: Phát hiện câu sai trong những nội dung trên. Phát hiện luận điểm đúng. Các nước phát triển giao gia công cho các nước chậm phát triển những mặt hàng Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám ­1945 Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì? Hàng rào ngăn cách tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được xóa bỏ thông qua những bước đi cụ thể sau đây. Phát hiện điểm ghi sai? Chính quyền Xô viết ở một số vùng nông thôn Nghệ ­ Tĩnh được thành lập trong khoảng thời gian nào? Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu được Đảng đề ra tại Đại hội nào? Nguyễn ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước? Chọn câu đúng và đầy đủ nhất. Bảo hộ sản xuất trong nước một cách hợp lý nghĩa là: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14­9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-­1930 là: Phát hiện câu có nội dúng sai. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn đảng là tất yếu (thường xuyên) vì.  Phát hiện câu sai. Những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) do Đảng lãnh đạo. Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ? Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào? Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương: Chỉ ra câu đúng. Lần đầu tiên quan niệm về "chặng đươờng đầu tiên" trong quá trình xây dựng CNXH ở nơước ta đơược nêu ra ở Đại hội Đảng lần thứ. Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?

Thành viên đã làm bài (5)
son-van-tran leduyky2014 Minhtang99 baonocnoc dung1995
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.393
Thành viên mới nhất thanh-truc
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn