Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào? Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936 - ­1939? Điểm mạnh của kế hoạch Nava của Pháp Mỹ trên chiến trường Đông Dương Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc họp vào thời gian nào? Trong giai đoạn 1996 – 2000 chi ngân sách nhà nước bước đầu được cơ cấu lại theo hướng tích cực và hiệu quả hơn. Một SV đã cụ thể hoá nhận định đó bằng các dẫn chứng sau đây. Phát hiện một dẫn chứng lạc chủ đề. Chỉ ra câu đúng. Với những câu hỏi ”Có dám đánh Mỹ không” ”có đánh thắng được Mỹ không” ”đánh thắng Mỹ bằng cách nào?” Đảng ta đã trả lời ”có” tại hội nghị Trung ương lần thứ: Ngay sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh Đông Dương đã diễn ra tại: Phong trào Đông Dương Đại hội sôi nổi nhất năm nào? Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào? Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp Việc sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyê tắc của thị trường được thể hiện qua các chủ trương sau đây. Phát hiện một chủ trương trái với nguyên tắc thị trường. Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào? Căn cứ vào tình hình thế giới, trong nước và tiếp thu đường lối của Quốc tế cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn nào? Từ khi ra đời đến nay Đảng ta có bao nhiêu cương lĩnh? Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ? Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ? Xác định một câu có nội dung sai. Mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế là

Thành viên đã làm bài (6)
leduyky2014 son-van-tran Minh137 baonocnoc Minhtang99 dung1995
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.132
Thành viên mới nhất dangckyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn