Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn câu đúng nhất: CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản từ lao động thủ công Tổ chức cộng sản nào ra đời ở Trung Kì? Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936 - ­1939? Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách mạng tháng Tám­ - 1945: Phát hiện một luận điẻm sai trong số các luận điểm sau đây: Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cam pu chia? Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào ở đâu? Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch? Chiến lược Chiến tranh đơn phương của đế quốc Mỹ ở miền Nam diễn ra trong giai đoạn nào? Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào? Xã hội Việt Nam thời kỳ thuộc địa của chế độ thực dân Pháp đã tồn tại những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu sau. Hỏi: Xác định mâu thuẫn cơ bản nhất đồng thời là mâu thuẫn chủ yếu: Vào thời gian nào, Nguyễn ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào? Nguyễn ái Quốc đến Quảng Châu – Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào? Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào? Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì? Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cách mạng nào ở Nam Kỳ? Tìm câu có nội dung đúng và khái quát nhất. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây: Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?

Thành viên đã làm bài (6)
leduyky2014 son-van-tran dung1995 Minhtang99 baonocnoc Minh137
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.391
Thành viên mới nhất tra-my
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn