Bài trắc nghiệm số 6
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát hiện câu có nội dung sai. Đảng CSVN lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử vì.  Xác định một câu có nội dung nhầm lẫn. Mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế là Trong các niên đại sau đây, niên đại nào gắn với Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo? Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác Phát hiện câu sai.  Những đặc trưng cơ bản của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng được Đại hội VII chỉ ra trong Cương lĩnh là: Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta: Nước ASEAN nào có GDP theo đầu người năm 2003 cao nhất khối? Tìm đáp án đúng: Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu Phát hiện câu sai. Đối sách của Đảng trong lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh đánh thắng chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và tay sai: Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929? "Thời sổ gạo" đã tồn tại ở nước ta trong khoảng thời gian nào? Chọn câu trả lời đúng nhất. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hànhTrung ương Đảng? Một trong những yếu tố gây ức chế nhất cho những hoạt động kinh tế "thời sổ gạo" là chính sách giá mà nổi cộm nhất là giá thu mua lương thực của nông dân. Cuộc đấu tranh về chính sách giá diễn ra giữa 2 luồn ý kiến sau đây. Hỏi: Lập luận nào thuộc tư duy sao chép mù quáng? Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công Đảng và nhan dân ta đã làm nhiều việc để xây dựng chế độ cộng hòa. Phát hiện điểm nghi một công việc không đúng. Ai đã được cử làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng uỷ chiến dịch Điện Biên Phủ Phát hiện một câu lạc chủ đề. Trong toàn cảnh nước ta hiện nay, cần có một số yếu tố vật chất cần thiết sau đây để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào? Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: "Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta sẽ nhất định thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng" vào thời gian nào?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.466
Thành viên mới nhất 162666587911648
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn