Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp: Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Kết quả đã: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1931 là gì? ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu ­ Đông đối với cách mạng Việt Nam Thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Kennơđi (1961 ­1964), chính quyền Sài Gòn bị Mỹ thay đổi mấy lần? Phát hiện câu sai. Những khó khăn hiểm nghèo sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa ra đời Xác định câu đúng nhất. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là một đòi hỏi cấp bách hiện nay vì.  Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"? Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp? Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng bị thất bại? Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo. Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm và từ ngày nào đến này nào? Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào? Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất" Xác định một lý do không phù hợp. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiên nay xuất phát từ các lý do chủ yếu sau đây:  Trong cao trào dân chủ 1936­ - 1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào? Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8­1945 ở huyện nào? Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập? Chỉ thị 100 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành năm nào?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.819
Thành viên mới nhất 241852886587933
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn