Bài trắc nghiệm số 3
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chính sách tổng quát đối với các thành phần kinh tế gồm các luận điểm sau. Hỏi: luận điểm quan trọng nhất nằm trong câu nào? Ngày 20­11­1953, giữa lúc quân ta tiến quân lên Tây Bắc, Nava vội vàng phân tán lực lượng cho quân nhảy dù, tập trung một khối chủ lực mạnh ở Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27­3­1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị Sau đây là đoạn ghi lại những sự kiện trong ngày lễ Độc lập 2/9/1945. Phát hiện điểm ghi nhầm lẫn hoặc sai Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đã vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là khẩu hiệu nào? Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng? Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó? Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào thời gian nào? Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện? Bạn hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh? Xác định một câu có nội dung sai. Mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế là: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào? Nơi diễn ra trận đánh giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chọn câu đúng nhất? Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào? Mỹ ­ Diệm đã ra luật 10/59 vào thời gian nào? Những điều kiện khách quan và chủ quan tạo ra thời cơ chín muồi cho cánh mạng tháng Tám đi tới thành công. Hỏi: xác định điều kiện chủ quan trọng hàng đầu bảo đảm cách mạng tháng Tám nổ ra đúng lúc và thành công. Trong "Đêm trước Đổi mới" đã diễn ra nhiều cuộc "Phá rào" ngoạn mục đột phá vào cơ chế quản lý cũ. Trong các cuộc "xé rào" kể dưới đây, đột phá nào đã tạo cơ sở cho sự ra đời của chủ trương "khoán 100" và "khoán 10" trong nông nghiệp. Nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng", tháng 11­1953, Hội Nghị BCH TW lần thứ V đã thông qua Trong "Đêm trước Đổi mới" đã diễn ra nhiều cuộc 'Phá rào" ngoạn mục đột phá vào cơ chế quản lý cũ. Hỏi cuộc xé rào nào đã đột phá vào chế độ trả lương bao cấp hàng hiện vật qua tam phiếu? Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã có những tổ chức chính trị xã hội nào đứng ra tổ chức các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp nhưng đều thất bại. Hỏi: Xác định một đáp án sai.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn