Bài trắc nghiệm số 10
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

"Vậy thì danh từ quá độ có nghĩa là gì? Áp dụng vào kinh tế phải chăng nó có nghĩa là: trong chế độ hiện nay có cả những nhân tố, những bộ phận, những mảng của CNTB lẫn CNXH đó sao". Câu nói này của ai? Quan hệ sản xuất được hình thành do: Lao động cụ thể là: Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp? Nhân tố nào quyết định trực tiếp tiền công tính theo sản phẩm? Nhận xét nào dưới đây không đúng về tỷ suất giá trị thặng dư. Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là: Tăng trưởng kinh tế có vai trò thế nào? Tư bản thương nghiệp dưới CNTB ra đời từ: D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào? Hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính trong CNTB ngày nay thay đổi là do: Mức độ giàu có của xã hội phụ thuộc chủ yếu vào: Ý nào sau đây là ý không đúng về lao động phức tạp: Hàng hoá là: Chọn ý đúng về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là: Sản xuất và lưu thông hàng hoá chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế nào? Khi tăng NSLĐ sẽ xảy ra các trường hợp sau đây. Trường hợp nào không đúng? Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì: Khủng hoảng kinh tế trong nông nghiệp có đặc điểm gì khác so với trong công nghiệp? Khi nào tiền tệ biến thành tư bản? Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là Chọn định nghĩa chính xác về tư bản Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào là mục đích và là động lực Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò thế nào trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư? Chọn các ý không đúng dưới đây: Nhân tố nào có ảnh hưởng đến số lượng giá trị của đơn vị hàng hoá? Chọn ý đúng nhất trong các ý sau: Tư bản bất biến (c) là: Các nhân tố chủ yếu làm tăng thu nhập quốc dân là:

Thành viên đã làm bài (2)
ngoc183 marikishtar
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.031
Thành viên mới nhất 117104853909359102561
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn