Bài trắc nghiệm số 9
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các tổ chức độc quyền sử dụng giá cả độc quyền để: Chọn các ý sai về quan hệ giá cả độc quyền với giá trị Sự ra đời của CNTB độc quyền nhà nước nhằm mục đích: "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào". Câu nói trên là của ai? Số lượng giá trị sử dụng phụ thuộc các nhân tố nào? Ai là người đầu tiên chia tư bản sản xuất thành tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v)? Tiêu chí nào là quan trọng nhất để phân biệt các hình thái kinh tế - xã hội Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là: Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là: Tiền công thực tế thay đổi thế nào? Chọn các ý sai dưới đây: Sự phân chia giá trị thặng dư giữa tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp dựa vào đâu? Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB; Quy luật này có vai trò thế nào? Chọn ý đúng dưới đây: Ý kiến nào dưới đây không đúng về hàng hoá sức lao động Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hoá Quy luật giá trị tồn tại ở riêng: Thế nào là tăng NSLĐ? Chọn các ý đúng dưới đây: Sự ra đời của tư bản tài chính là kết quả của sự phát triển: Nhân tố nào là cơ bản thúc đẩy CNTB ra đời nhanh chóng Ý kiến nào không đúng về đặc điểm của tư bản giả? Tốc độ chu chuyển của tư bản tăng lên thì tỷ suất lợi nhuận sẽ: Khi tăng vốn đầu tư cho sản xuất sẽ có tác động đến sản lượng, việc làm và giá cả. Chọn các ý đúng dưới đây: Khi CNTB độc quyền ra đời sẽ: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào? Trong CNTB ngày nay, xuất khẩu tư bản chủ yếu theo hướng: Ai là người nêu ra lý thuyết về thời đại mới? Cạnh tranh trong nội bộ ngành dựa trên: Nguồn tư bản tiền tệ mà ngân hàng huy động được bao gồm: Mua bán ruộng đất và mua bán cổ phiếu có điểm gì giống nhau Tỷ suất lợi nhuận phản ánh:

Thành viên đã làm bài (2)
marikishtar ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.243
Thành viên mới nhất dang-khoa
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn