Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sự phát triển đại công nghiệp cơ khí ở Anh bắt đầu từ: Tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động giống nhau ở: Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế: Bản chất của khủng hoảng kinh tế là: CNTB độc quyền là: Các ý nào dưới đây không đúng? Chọn các ý đúng dưới đây: trong CNTB độc quyền: Tư bản cho vay không ra đời từ: Mục đích cạnh tranh trong nội bộ tổ chức độc quyền Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là: Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào không thuộc phạm trù cấu tạo giá trị của tư bản? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận? Việc mua bán nô lệ và mua bán sức lao động quan hệ với nhau thế nào? Chọn ý đúng Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào? CNTB độc quyền xuất hiện vào thời kỳ lịch sử nào? Xuất khẩu hàng hoá là đặc điểm của: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây: Hãy nhận dạng những dấu hiệu nào không thuộc phạm trù hao mòn hữu hình: Ý kiến nào dưới đây về tiền công thực tế là đúng Tư bản là: Loại tái sản xuất nào làm tăng sản phẩm chủ yếu do tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực Nguồn gốc của lợi nhuận độc quyền cao là: Tư bản lưu động là: Yếu tố nào dưới đây được coi là căn cứ để phân chia tái sản xuất xã hội thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng? Chủ nghĩa tư bản ra đời khi: Trong 4 khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào giữ vai trò quyết định Biện pháp canh tranh mà tổ chức độc quyền thường sử dụng đối với các xí nghiệp độc quyền: Các cách diễn đạt giá trị hàng hoá dưới đây cách nào đúng: Sở hữu nhà nước được hình thành bằng cách: Cơ chế kinh tế của CNTB độc quyền nhà nước gồm:

Thành viên đã làm bài (2)
ngoc183 marikishtar
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.275
Thành viên mới nhất nguyen-ho-trong-an
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn