Bài trắc nghiệm số 6
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Địa tô TBCN là phần còn lại sau khi khấu trừ: Nhận xét về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng? Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? Lợi nhuận bình quân của các ngành khác nhau phụ thuộc vào: Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế: Yếu tố nào quyết định đến giá cả hàng hoá? Giá trị xã hội của hàng hoá công nghiệp và nông nghiệp giống nhau ở chỗ dựa trên: Các cường quốc đế quốc xâm chiếm thuộc địa nhằm: Quan hệ cung cầu có ảnh hưởng đến: Giá cả thị trường của hàng hoá xoay quanh yếu tố nào? Phát triển kinh tế bao gồm những nội dung nào dưới đây: Quan hệ giữa tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá: chọn các ý đúng: Khi hàng hoá bán đúng giá trị thì: Vai trò mới của ngân hàng trong giai đoạn CNTB độc quyền là Chỉ số nào được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây Giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào giá trị của sản phẩm mới. Nhận xét nào dưới đây không đúng. Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Thị giá cổ phiếu không phụ thuộc vào các yếu tố nào? Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là để biết: Ý nào trong các ý dưới đây không đúng? Trong CNTB, giá cả nông phẩm được xác định theo giá cả của nông phẩm ở loại đất nào? Hình thức tiền công nào không phải là cơ bản? Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người? Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi: Xuất khẩu hàng hoá phát triển mạnh vào giai đoạn nào? Thực chất của TKQĐ lên CNXH là gì? Tiêu chí nào là cơ bản để xác định chính xác tiền công? Chọn các ý đúng về mua bán sức lao động Cho biết ý nghĩa của việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá của C.Mác. Chọn các ý đúng dưới đây:

Thành viên đã làm bài (3)
ngoc183 Vythuy marikishtar
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.230
Thành viên mới nhất 102637532481881109286
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn