Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tiền công thực tế là gì? Công ty cổ phần hình thành bằng cách phát hành: Khi nào QHSX được xem là phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Lợi nhuận bình quân phụ thuộc vào Trong các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, nhân tố nào ảnh hưởng thuận chiều. Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm: Nhân tố nào trong các nhân tố dưới đây không ảnh hưởng đến NSLĐ? Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào? Giá trị thặng dư là gì? Các cách diễn tả dưới đây có cách nào sai không? Quan hệ sản xuất biểu hiện: Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo kỹ thuật của tư bản? Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào các nhân tố nào? Lợi nhuận là: Quan hệ tăng CĐLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng: Trong giai đoạn CNTB độc quyền có những hình thức cạnh tranh nào? Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: Kế hoạch xây dựng CNXH của Lênin gồm những nội dung gì? Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau: Cơ sở chung của giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là: Đặc điểm của Con-sơn là: Trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh, quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là gì? Cặp phạm trù nào dưới đây là phát hiện riêng của C.Mác Nhân tố nào dưới đây có ảnh hưởng ngược chiều với tỷ suất lợi nhuận Conglomeret là: Tăng trưởng kinh tế là: Tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm có quan hệ với nhau thế nào? Quy luật giá trị hoạt động tự phát có thể dẫn đến sự hình thành QHSX TBCN không? Chọn câu trả lời đúng nhất. Chọn câu trả lời chính xác nhất về CNTB ngày nay; CNTB ngày nay là: Loại ruộng đất nào chỉ có địa tô tuyệt đối? Nhận định nào dưới đây không đúng.

Thành viên đã làm bài (3)
Vythuy ngoc183 marikishtar
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn