Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tiền tệ có mấy chức năng khi chưa có quan hệ kinh tế quốc tế Những giải pháp nào giúp cho rút ngắn thời gian sản xuất Thời gian chu chuyển của tư bản gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Thời gian sản xuất không gồm ? Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tố nào? Chi phí thực tế của xã hội và chi phí sản xuất TBCN, chọn các ý đúng trong các ý dưới đây: Ai là người phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá? Về kinh tế, xuất khẩu tư bản nhà nước nhằm mục đích: Nhân tố nào là cơ bản, lâu dài để tăng sản phẩm cho xã hội Trong quá trình sản xuất, giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu dùng sẽ như thế nào? ý kiến nào dưới đây không đúng? Chọn ý không đúng về lợi nhuận: Tư bản là: Tiến bộ xã hội được thể hiện ở những mặt nào? Những nhận xét dưới đây về tư bản cố định, nhận xét nào không đúng? Sản xuất hàng hoá tồn tai: Lợi nhuận ngân hàng được xác định theo: Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi: Căn cứ vào đâu để phân chia thành tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội Hệ thống kinh tế thế giới của CNTB hình thành từ khi nào? Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng? Chỉ số phát triển con người (HDI) gồm những tiêu chí: Chọn các nội dung đúng về xã hội hoá sản xuất. Xã hội hoá sản xuất bao gồm: Cuộc cách mạng kỹ thuật ở nước Anh bắt đầu từ: Quan hệ cung cầu thuộc khâu nào của quá trình tái sản xuất xã hội Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến? Quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản. Chọn các ý đúng: Các cuộc xâm chiếm thuộc địa của các nước đế quốc diễn ra mạnh mẽ vào thời kỳ nào? Sản phẩm xã hội cần thiết là: Chọn ý đúng về tăng cường độ lao động: khi cường độ lao động tăng lên thì: Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 các nước đế quốc có thuộc địa nhiều nhất xếp theo thứ tự nào là đúng? Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:

Thành viên đã làm bài (3)
marikishtar Vythuy ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP