Bài trắc nghiệm số 3
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào Tỷ suất lợi tức thay đổi trong phạm vi nào? Trừu tượng hoá khoa học là: Trong TKQĐ lên CNXH có những mâu thuẫn cơ bản nào? Nền kinh tế tri thức được xem là: CNTB độc quyền nhà nước là: Sự hình thành các tổ chức độc quyền dựa trên cơ sở: Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố: Việc mua bán sức lao động và mua bán nô lệ khác nhau ở đặc điểm nào? Khi lạm phát phi mã xảy ra, hình thức sử dụng tiền nào có lợi nhất? Tích luỹ nguyên thuỷ và tích luỹ tư bản khác nhau như thế nào? Chọn các ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư Các luận điểm dưới đây, luận điểm nào không đúng? Khi tỷ suất giá trị thặng dư không đổi thì tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào: Chọn các ý đúng trong các nhận xét dưới đây Khi NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ (c) trong một hàng hoá thay đổi thế nào? Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào? Tích tụ và tập trung tư bản khác nhau ở: Cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên nổ ra vào năm nào? Những ý kiến nào dưới đây không đúng? Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây: Tỷ suất giá trị thặng dư (m') phản ánh điều gì? Chọn ý đúng: Vai trò của máy móc trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư, chọn ý đúng: Chọn ý đúng về tăng năng suất lao động: Khi tăng năng suất lao động thì: Các cặp phạm trù nào thuộc về lý luận tái sản xuất xã hội Trong các nhận xét dưới đây về vai trò của tư bản bất biến trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, nhận xét nào đúng? Trong CNTB giá cả đất đai ngày càng tăng lên vì: Nhà nước can thiệp vào các khâu nào của quá trình sản xuất? Vì sao trong CNTB độc quyền cạnh tranh không bị thủ tiêu? Xuất khẩu tư bản tư nhân thường hướng vào ngành:

Thành viên đã làm bài (3)
marikishtar Vythuy ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.964
Thành viên mới nhất Sampro1
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn