Bài trắc nghiệm số 2
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chủ thể xuất khẩu tư của CNTB ngày nay chủ yếu là: Nhận định nào dưới đây không đúng? "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Câu nói này là của ai? Về kinh tế, xuất khẩu tư bản nhà nước thường hướng vào: Ai là người đầu tiên hình thành công thức tính giá trị của hàng hoá (giá trị hàng hoá = c + v + m): Ngày lao động là 8h, tỷ suất giá trị thặng dư m' = 100%, nhà tư bản tăng ngày lao động lên 1h và giá trị sức lao động giảm đi 25%. Vậy tỷ suất giá trị thặng dư mới là bao nhiêu? Vai trò của nhà nước đối với khủng hoảng kinh tế Tích tụ tư bản không có nguồn trực tiếp từ: Tư liệu lao động gồm có: Cặp phạm trù nào là phát hiện riêng của C.Mác? Đâu là nguồn gốc của tích luỹ tư bản: Trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, giá trị TLSX đã tiêu dùng sẽ như thế nào? Trường hợp nào sai? Quan hệ giữa giá cả và giá trị. Chọn các ý đúng: Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất? Chọn các ý đúng trong các nhận định sau: Ý kiến nào dưới đây đúng? Tiền công thực tế thay đổi theo chiều hướng khác nhau. Chiều hướng nào dưới đây không đúng? Sức lao động là: Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có mấy giai đoạn? Loại chứng khoán nào công ty cổ phần phát hành? Trong thời kỳ CNTB độc quyền: Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào: Kết luận sau đây là của ai? "tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này khi phát triển đến mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền" Giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào tạo ra giá trị của sản phẩm mới. Chọn các ý đúng dưới dây: Xác định đúng trình tự các khâu của quá trình tái sản xuất Giá cả của hàng hoá là: Nguyên nhân ra đời của CNTB độc quyền nhà nước là do: Trong CNTB ngày nay xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân là: Yếu tố nào không phải là tư liệu lao động? Nguyên nhân xuất hiện độc quyền đa ngành là:

Thành viên đã làm bài (3)
Vythuy ngoc183 marikishtar
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.152
Thành viên mới nhất 453397025115352
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn