Bài trắc nghiệm số 1
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Công thức tính giá trị hàng hoá là: c + v + m. Ý nào là không đúng trong các ý sau: Những ý kiến dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý kiến nào đúng? Nhận xét về sự giống nhau giữa tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động, ý kiến nào dưới đây đúng? Tư bản cố định có vai trò gì? Hình thức xuất khẩu chủ yếu của CNTB ngày nay là: Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế; Chức năng tư tưởng của kinh tế- chính trị Mác - Lê nin thể hiện ở: Cách diễn đạt dưới đây các ý nào đúng? Các quan hệ dưới đây, hãy nhận dạng quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản. Những ý kiến nào dưới đây là sai? Trình độ xã hội hoá lực lượng sản xuất phát triển cao đặt ra: Đặc điểm của CNTB ngày nay được biểu hiện ở: Khi đồng nội tệ được định giá cao quá mức thì hoạt động xuất nhập khẩu sẽ: Giá cả của hàng hoá được quyết định bởi: Nếu lao động là hàng hoá thì mệnh đề nào dưới đây đúng? Thế nào là năng suất lao động (NSLĐ)? Chọn ý đúng: Chọn ý sai về tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu. Nguyên nhân hình thành các công ty xuyên quốc gia là Trong CNTB ngày nay, những cơ quan nào nằm trong bộ máy điều tiết kinh tế của CNTB Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những  thành tựu của: Sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến từ khi nào? Lượng giá trị của đơn vị hàng hóa thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ý kiến nào dưới đây đúng? Chọn các ý không đúng về các cặp phạm trù tư bản: Tư bản bất biến là: Tiền tệ là: Trong cơ chế của CNTB độc quyền nhà nước thì: Khi cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên thì ý nào dưới đây là không đúng? Chọn ý đúng về phát triển kinh tế Khái niệm nào về lợi nhuận dưới đây không đúng? Khi xem xét phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, những ý nào dưới đây không đúng?

Thành viên đã làm bài (3)
marikishtar Vythuy ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn