Bài trắc nghiệm số 10
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giá cả hàng hoá là: Chọn các ý đúng về tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động: Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi: Quy luật giá trị có tác dụng: Giá trị cá biệt của hàng hoá do Thời kỳ quá độ ở Liên Xô bắt đầu và kết thúc năm nào? Trong giai đoạn CNTB độc quyền Lao động cụ thể là: Địa tô chênh lệch I thu được trên: Nhận xét nào dưới đây là đúng? Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? Các công thức tính giá cả dưới đây, công thức nào đúng? Căn cứ vào đâu để chia ra thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu? Lợi nhuận thương nghiệp có được là do bán hàng hoá với mức giá: "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Khái niệm lao động trong câu này là lao động gì? Trong giai đoạn CNTB độc quyền quy luật giá trị có biểu hiện mới thành: Phương thức sản xuất TBCN có những giai đoạn nào? Đặc điểm nào dưới đây thuộc phạm trù giá trị thặng dư tuyệt đối Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở:

Thành viên đã làm bài (5)
Vythuy meoomunn marikishtar ngoc183 dinh-minh-chi
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.130
Thành viên mới nhất 2226958114257576
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn