Bài trắc nghiệm số 9
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tư bản cố định là: Các cách diễn tả giá trị hàng hoá dưới đây, cách nào đúng? Hãy nhận dạng những dấu hiệu nào không thuộc phạm trù hao mòn vô hình Đối tượng mua bán trên thị trường chứng khoán là: Chọn ý đúng về đặc điểm của tư bản giả: Chọn các ý không đúng về sản phẩm và hàng hoá Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hoá là: Chọn ý đúng về quan hệ giữa sản xuất với phân phối Giá cả ruộng đất phụ thuộc các nhân tố nào? Chọn các ý đúng về lao động và sức lao động Quy luật giá trị có yêu cầu gì? Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nào là cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững Trong CNTB ngày nay, các trùm tài chính thống trị nền kinh tế thông qua: Chọn các ý đúng về tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động: Sản xuất hàng hoá ra đời khi Ý kiến nào dưới đây đúng về bản chất của tiền tệ? Những ý kiến dưới đây về sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý kiến nào không đúng? Các phương thức sản xuất nối tiếp nhau trong lịch sử theo trình tự nào? Lợi tức là một phần của: Việc sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trên cơ sở nào?

Thành viên đã làm bài (5)
Vythuy marikishtar dinh-minh-chi ngoc183 meoomunn
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.324
Thành viên mới nhất 407200046423561
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn